RE: elektro draden zitten vast

In B, en allicht ook in NL, wordt er wel vaker gsjoemeld met de opbouw van elektrische installaties: er wordt al eens een draad meer in een buis getrokken dan toegelaten. Als de elektricien zijn draadlengten verkeerd ingeschat heeft wordt er al eens een luchterklemmetje in de  buis getrokken. Beide zijn hier -en allicht ook daar- uitdrukkelijk verboden.

De reglementering en de “regels van het goed vakmanschap” leggen strikt na te leven normen op i.v.m. de diameter van bochten enz. Ook daar wordt niet altijd even nauw naar gekeken, zeker niet voor inbouwwerk.

Daar komt ook nog bij, dat als draden in een buis getrokken worden, ze a.h.w. van zichzelf min of meer in elkaar getorst worden.

Dat alles maakt het dikwijls moeilijk om een individuele draad te verwijderen/vervangen. Vaak is de betere optie dan ook om alle draden te vervangen.

Be the first to post a comment.

Add a comment